top of page

Tietosuojaseloste.

 

Asante ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii

Asante ry

Rakuunatie 31

20720 Turku

s-posti: asantery@gmail.com.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä. Jaana Mioch, asantery@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asante ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Asante ry:n jäsenrekisteri sisältää suorat jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen lähettämällä meille yhteystietonsa. ​Henkilötietojen käyttötarkoitus on kommunikoida yhdistyksen jäsenten kanssa, jakaen informaatiota yhdistyksen toiminnasta ja lähettäen laskut jäsenmaksuista. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä jäsenistä kerätään ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Jäsentiedot pidetään vain yhdistyksen hallituksen tiedossa.  

9.  Tietojen suojaus

Yhdistyksen jäsenrekisteri on suojlattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jäsenrekisteri on ainoastaan digitaalisessa formaatissa. 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenet pysyvät jäsenrekisterissämme joko maksavina jäseninä tai kannatusjäseninä kunnes haluavat poistua yhdistyksen toiminnasta ilmoituksen myötä. Jäsenet voivat ilmoittaa, etteivät halua vastaanottaa viestejä Asante ry:ltä, jolloin jäsen poistetaan rekisteristä.

11. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisteriä käsittelevät ainoastaan Asante ry:n hallitus. 

12. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

14. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Support Our Cause

bottom of page