top of page

Asante ry - Asante NGO
10 vuotta pieniä ihmeitä Keniassa

Asante on pieni suomalainen avustusjärjestö, jonka suurena tavoitteena on yhdistää auttajia ja autettavia sekä toimia väylänä, kanavana ja tiennäyttäjänä pienimuotoisen, mutta sitäkin suoremman avun välittämisessä sinne, missä hätä on usein suurin. Asanten erityisenä kohderyhmänä ovat

Kenian pienimmät ja turvattomimmat: lapset ja nuoret. Tällä hetkellä toimintamme on keskittynyt neljään erilliseen avustuskohteeseen Kenian Nairobissa; Matharen ja Kangemin slummialueilla. 

 

Apu on aina konkreettista, käytännöllistä ja tarkkaan harkittua ~ käsi kädessä kohderyhmien kanssa. 

Asante ry is a small Finnish aid organization whose goal is to ensure a better future for disadvantaged children and youth in Kenya. Our mission is to provide education, day-to-day support, and other essential services to these communities. We believe that every child deserves the opportunity to thrive and reach their full potential. With your support, we can continue to make a difference in the lives of these young people.

We believe that by investing in the education and well-being of young people, we can create a brighter future for all. With your help, we can empower underprivileged children and youth in Kenya to define their own futures and make a positive impact in their communities.

Our Mission

Tehtävämme ~ Our Mission

Asanten missio on tukea koulutusta, arkea ja tuoda toivoa vähäosaisille lapsille ja nuorille Keniassa. Uskomme vahvasti, että panostamalle lapsiin ja nuoriin voimme parantaa maailmaa yksi pieni ihminen kerrallaan. 

The mission of Asante is to support education, daily life, and bring hope to underprivileged children and youth in Kenya. We strongly believe that by investing in children and youth, we can improve the world one small person at a time.

001 (1).JPG
PSX_20220412_125858.jpg

Visiomme ~ Our Vision

Visiomme on luoda maailma, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kukoistaa ja saavuttaa täysi potentiaalinsa. Uskomme vahvasti, että yhteistyöllä voimme vaikuttaa nuorten elämään ja rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

 

Our vision is to create a world where every child has the opportunity to thrive and reach their full potential. We believe that by working together, we can make a difference in the lives of young people and build a more equitable and just society.

Support Our Work Today

bottom of page